SOROTAN

Mesyuarat Pasukan Projek bagi Projek Pembangunan Sistem MUO Bil. 6 (1/2024) yang dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah, PLANMalaysia akan diadakan pada 9 Mei 2024            Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal bagi Projek Pembangunan Sistem MUO Bil. 6 (1/2024) yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah PLANMalaysia akan diadakan pada 30 Mei 2024.            Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu bagi Projek Pembangunan Sistem MUO Bil. 5 (1/2024) yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) akan diadakan pada 10 Jun 2024           

INSIGHT

NASIONAL


Malaysia ialah sebuah negara Asia Tenggara yang terbahagi kepada dua wilayah: Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur Borneo.

WILAYAH


Malaysia terbahagi kepada enam wilayah utama iaitu Wilayah Utara, Wilayah Tengah, Wilayah Selatan, Pantai Timur, Sabah, dan Sarawak.

NEGERI


Malaysia terdiri daripada 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan.

TEMPATAN


Malaysia terdiri daripada 155 pihak berkuasa tempatan. Semua pihak berkuasa bertanggungjawab ke atas kemudahan awam dan infrastruktur asas, manakala pihak berkuasa bandar secara amnya turut menyediakan perkhidmatan seperti kesihatan awam, pengurusan sisa dan perancangan bandar, dan majlis bandaran seterusnya menyediakan penguatkuasaan undang-undang.


MODUL

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PERBANDARAN MAMPAN

Modul yang melaporkan pencapaian pelaksanaan agenda kelestarian negara dan antarabangsa seperti Matlamat Pembangunan Lestari (SDG), Dasar Perbandaran Negara (DPN) atau Rancangan Fizikal Negara (RFN).

SOKONGAN MEMBUAT KEPUTUSAN

Membolehkan pengguna melakukan analisis dan analisis dengan mudah. Sebelum dimasukkan ke dalam analisis MUO, modul ini boleh melaraskan kriteria, model, algoritma atau formula yang digunakan dalam modul penyelidikan dan pembangunan untuk mencapai tahap ketepatan yang tinggi.

Hab perkongsian data yang boleh diakses. Modul ini menyediakan platform perkongsian maklumat dalam talian untuk profesional kepada pembaca umum.

DASHBOARD URBAN OBSERVATORY

Platform ini menyediakan pelbagai ciri dan fungsi, termasuk geo-analitik dan dashboard pintar yang mesra pengguna dan mudah dikongsi.

MAKLUMAT BANDAR

Penceritaan interaktif, dashboard dan visualisasi yang merangkumi isu perbandaran seperti penggunaan tanah dan penempatan bandar, antara lain.

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

Membantu pihak berkepentingan yang pelbagai dalam melaksanakan prosedur penyelidikan dan membangunkan dan menguji model yang dikaitkan dengan penyelidikan dan pembangunan perbandaran.

PLATFORM BANDAR PINTAR NEGARA

Memudahkan dalam analisis data dan maklumat daripada pelbagai sumber untuk mencipta keputusan berasaskan data yang lebih berkesan yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengurusan bandar.

APLIKASI MUDAH ALIH

Perisian aplikasi MUO bagi kemudahan capaian kepada maklumat MUO melalui peranti mudah alih, seperti telefon pintar atau komputer tablet

Rakan Strategik

Rakan Pintar