MUO

Dasar Privasi

Privasi Anda

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang meliputi penggunaan dan perlindungan maklumat yang diberikan oleh pelawat. Jika anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi notis peribadi, notis ini mungkin dikongsi dengan agensi awam lain untuk membantu menyediakan perkhidmatan yang lebih berkesan dan berkesan. Contohnya, dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas daripada agensi lain.


Notis Data Dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari portal ini kecuali maklumat yang dihantar oleh anda melalui e-mel.

Apakah yang akan berlaku jika saya membuat pautan ke portal/halaman web lain?
  • Portal ini mempunyai pautan ke portal/halaman web lain. Dasar privasi ini digunakan untuk halaman web ini sahaja. Sila diingatkan bahawa portal/halaman web yang disenaraikan dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pelawat dinasihatkan untuk menyelidik dan memahami dasar privasi untuk setiap portal/halaman web yang mereka navigasi.

Perubahan dasar

Jika dasar privasi ini diimbas, imbasan akan dikemas kini pada halaman ini. Dengan kerap melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, cara maklumat dikongsi dengan orang lain.


Perlindungan Data Peribadi

Akta Perlindungan Data Peribadi
  • Pejabat Perlindungan Data Peribadi (JPDP) ialah sebuah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) yang ditubuhkan pada 16 Mei 2011 selepas Parlimen meluluskan Draf Undang-undang berkaitan Akta Perlindungan Data Peribadi (APDP) 2010, iaitu Akta 709.
  • Tanggungjawab utama jawatan ini adalah untuk menyelia pemprosesan data peribadi individu yang terlibat dalam urusan perniagaan komersial oleh Pengguna Data supaya mereka tidak disalahgunakan dan disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan.
  • Keselamatan data peribadi pengguna perlu dilindungi untuk mengelakkan sebarang bentuk penyalahgunaan penyimpanan atau pemprosesan data peribadi individu, awam dan peribadi di Malaysia dalam transaksi komersial seperti yang ditetapkan di bawah APDP ini.
  • Dalam memperkasa APDP, JPDP telah mewajibkan semua Kumpulan Pengguna Data Peribadi yang terdiri daripada individu dan pihak persendirian kecuali Kerajaan untuk mendaftar secara rasmi bagi tujuan melindungi hak pengguna dan orang ramai.
  • JPDP dipengerusikan oleh Ketua Jawatankuasa Pemandu dengan dibantu oleh Pegawai Pemandu Utama. Manakala, terdapat tiga bahagian utama dalam JPDP iaitu Bahagian Pendaftaran dan Operasi, Bahagian Pemantauan dan Bahagian Perundangan.