MUO

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data digunakan untuk melindungi data yang dibentangkan dan pematuhan kepada piawaian keselamatan yang ketat digunakan untuk mengelakkan keuntungan yang tidak dibenarkan.


Keselamatan Stor

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.